Project

Remind-Q

We hebben Remind-Q mogen helpen met de doorontwikkeling en optimalisatie aan de bestaande website. Ook zorgen wij voor de communicatie tussen Remind-Q en externe partijen zodat de focus op de juiste plaats is. De komende tijd werken wij ook nog steeds aan ontwikkelingen en nieuwe technologieën.

Development

Doorontwikkelen en groeien

Remind-Q heeft hun development proces recent geoptimaliseerd met behulp van ons team. We hebben het bestaande platform verfijnd door het toevoegen van nieuwe functionaliteiten, het verbeteren van de gebruikersinterface, het verlagen van de responsetijd en het verhogen van de betrouwbaarheid. We hebben ook de kosten voor het onderhoud verlaagd en de veiligheid van het platform aanzienlijk verbeterd. Door onze expertise heeft Remind-Q nu een state-of-the-art platform dat precies doet wat het moet doen.

Advies

Wij ondersteunen je overal

Remind-Q heeft onze hulp ingeroepen om als tussenpersoon op te treden tussen de Remind-Q en de eerste development partij. Wij hebben hen geholpen bij het proces van het verkrijgen van de juiste informatie, het bepalen van de juiste contractvoorwaarden en het vastleggen van deze contracten. Door ons te laten optreden als tussenpersoon heeft Remind-Q de communicatie beter kunnen beheren waardoor er meer tijd vrij komt voor het resterende werk.